Ogłoszenia duszpasterskie 08.03.2020 r.

2  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  • Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu. Medytacja Męki Pańskiej to główne źródło wiary i poznania miłości Boga. Drogi Krzyżowe w piątek o 16.30 dla dzieci, o 17.15 dla dorosłych (o tej godzinie modlimy się też w Borze), o 19.00 dla młodzieży i w niedzielę po mszy o 11.30. Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedzielę postu o 17.00. Udział w tych nabożeństwach jest związany z darem odpustu zupełnego.
  •        Różaniec przed środowa nowenna prosimy by poprowadziła róża M.B. Ludźmierskiej. Zelatorka p. Maria Gondzik. Intencje do nowenny możemy powierzać  przez ich zapisanie.
  •        W przyszłą Niedzielę Grupa Teatralna „Na Maxa” będzie rozprowadzać płyty ze swoich spektakli. Do tej pory odbyły się 3 przedstawienia: Dialogi Karmelitanek, Skąpiec, Balladyna. Dochód przeznaczony jest na warsztaty teatralne. Zachęcamy do wsparcia.
  •        Zachęcamy do lektury prasy katolickiej jako najprostszej formy refleksji nad wiarą. Znajdziemy min. Historie widziane oczyma matek. Cierpiały, widząc, jak ich dzieci odchodzą od Kościoła. Modliły się o ich powrót do Boga. Doczekały się.
  •        W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stanisława Marka.
  •        Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa w naszej świątyni ponad 11 lat. By trwała dalej potrzeba nowych osób gotowych zdeklarować nawet kwadrans w tygodniu lub miesiącu. Zaprasza do tego Księga Adoracji na ołtarzu Matki Bożej. Celem jest zabezpieczenie obecności przynajmniej dwóch osób  na cały czas trwania adoracji. Ta modlitwa z codzienną Koronką do Miłosierdzia przynosi dla nas wszystkich błogosławione owoce. W Dzienniczku św. Faustyny Jezus zapewnia, że tam, gdzie wołamy o Boże miłosierdzie, On błogosławi całej okolicy. Adoracja trwa codziennie od Godziny Miłosierdzia o 15.00  do 18.00.

 537 Wyświetlenie,  2 Dzisiaj