Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/sempro/public_html/fafer/parafia.szaflary.info/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 397
Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus – Owczarnia

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus

Krótka historia Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, zwane popularnie Siostrami Imienia Jezus zostało założone przez bł. Honorata Koźmińskiego – kapucyna i Sługę Bożą Matkę Franciszkę Marię Witkowską 10 grudnia 1887 roku w Warszawie. Jest zgromadzeniem bezhabitowym – siostry strojem nie różnią się od osób świeckich. Duchowość zgromadzenia oparta jest na Regule Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu. Szczególnym jej rysem jest poświęcenie życia za wolność i rozwój Kościoła. Każda Siostra przy profesji wieczystej składa akt poświęcenia się za wolność i rozwój Kościoła.     Głównym celem apostolskim Zgromadzenia jest dążenie do odrodzenia religijnego środowiska. Ten cel realizują Siostry przez świadectwo obecności w środowisku, podejmowanie działalności oświatowej, opiekuńczo-wychowawczej i charytatywnej, a także włączanie się w pracę duszpasterską kościoła lokalnego. 

Siostry Imienia Jezus w Szaflarach

    Dom Zgromadzenia w Szaflarach założony został w 1949 r. dzięki życzliwości ówczesnego proboszcza ks. kan. Aleksandra Rajdy. Pierwsze Siostry podjęły tu pracę w charakterze katechetki, organistki, zakrystianki i pielęgniarki środowiskowej. Ze względu na brak własnego domu przez kilka lat mieszkały Siostry u życzliwych górali. Dopiero po kilku latach możliwe stało się zamieszkanie Sióstr we własnym domu i urządzenie w nim kaplicy.     Na przestrzeni lat Zgromadzenie podejmowało różne prace przy parafii. Była to m. in. katechizacja dzieci i młodzieży w punktach katechetycznych w Bańskiej, Leśnicy, Maruszynie, w Skrzypnem, Zaskalu i w samych Szaflarach. Siostry opiekowały się „bielankami”, ministrantami i scholą, troszczyły się o szaty liturgiczne oraz wystrój ołtarzy, przygotowanie dekoracji w kościele parafialnym, pomagały w prowadzeniu kancelarii oraz biblioteki parafialnej, czynnie wspomagały potrzebujących. Siostry, które pracowały jako pielęgniarki środowiskowe zapoczątkowały w parafii poradnictwo rodzinne, przyczyniając się w ten sposób do ratowania życia dzieci nienarodzonych.     Praca Sióstr na terenie parafii zaowocowała powołaniami. W Zgromadzeniu Sióstr Imienia Jezus jest obecnie 10 Sióstr pochodzących z szaflarskiej parafii.     Dom zakonny w Szaflarach również dziś służy jako miejsce wypoczynku, jest wykorzystywany dla celów formacyjnych służąc Siostrom o ślubach czasowych w czasie ich letniego junioratu (lipiec) oraz profeskom wieczystym na czas renowacji (sierpień).     Siostry Imienia Jezus od początku swojej pracy na Podhalu były zaangażowane w życie parafialne i służyły w miarę swoich możliwości. Wspólnotę Sióstr Imienia Jezus tworzą obecnie trzy siostry. Włączają się w pracę katechetyczną na terenie parafii, troszczą się o piękno świątyni i czystość szat liturgicznych oraz pracują na plebanii w miarę potrzeb i możliwości. Zgodnie z duchem Założycieli swoją modlitwą i pracą wychodzą na przeciw potrzebom środowiska. 678 Wyświetlenie,  2 Dzisiaj