Ogłoszenia Parafialne Niedziela 17.05

            6  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

      Czas pandemii nie zwalnia nas z przykazania Bożego, by czcić dzień święty. Korzystając z dyspensy biskupa od udziału we mszy świętej w świątyni jesteśmy zobowiązani do  udziału w formie medialnej. Na rodzicach spoczywa szczególne zadanie i odpowiedzialność, aby dla dzieci i młodzieży nie był to czas bez Boga, który porani i osłabi ich życie wiary. Zadbajmy aby w niedzielę był czas na wspólne i pobożne uczestniczenie w transmisji mszy z duchową komunią. Modlitwą rodzinną może też stać się Litania do Matki Bożej.  

Kalendarz liturgiczny tygodnia:

  • W poniedziałek przeżywamy 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. Dziękując Bogu za dar Jego życia i świętości, i powierzając mu  nasze prośby zapraszamy na modlitwę, którą rozpoczniemy nabożeństwem majowym o 19.30. O 20.00 msza święta w oprawie góralskiej i procesja zakończona watrą.  Św. Jan Paweł II szczególnymi uczuciami darzył górali i naszą kulturę dlatego chcemy  także po góralsku się modlić. Niedawno rozpoczął się proces kanonizacyjny Emilii i Karola Wojtyłów rodziców świętego papieża.  W tym dniu nie będzie mszy o 18.00.
  • W piątek wspomnienie św. Rity z Casci.

Różaniec codziennie o 17.00 a nabożeństwo majowe o 17.30. Kto nie uczestniczy w modlitwie w kościele może włączyć się w nabożeństwo majowe przy licznych kapliczkach na terenie parafii. Sami decydujemy czy ten czas kryzysu pogłębi naszą wiarę czy ją osłabi.

Codziennie możliwość spowiedzi przed każdą mszą w konfesjonałach pod chórem. Codziennie też modlimy się o 15.00 w Godzinie Miłosierdzia i bez żadnych ograniczeń trwa adoracja Najświętszego Sakramentu od 15.00 . Kto boi się większych zgromadzeń może tu znaleźć czas na osobistą modlitwę.

Sołtys wsi Szaflary informuje mieszkańców ulic: Prezydenta Kaczorowskiego, 75-lecia Ruchu Ludowego, Ogrodowej i Podlubelki, że w dniu 19 maja 2020 r. (tj. wtorek) będzie przyjmowany podatek rolny i od nieruchomości w remizie OSP Szaflary w godz. od 10.00 do 16.00. Kolejne ulice będą ogłoszone w późniejszym terminie.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej a w niej artykuły pogłębiające wiedzę o życiu św. Jana Pawła II, nawet o zagrożeniu aborcją i jego wpływie na naszą historię.

Gmina Szaflary i Centrum Kultury zapraszają mieszkańców do udziału w kolejnej edycji konkursu: „Ogrody Gminy Szaflary”. Komisja oceni ogrody dwukrotnie w maju oraz w sierpniu, po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. Zgłoszenia są przyjmowane do 22 maja a szczegóły na stronie internetowej gminy.

 958 Wyświetlenie,  1 Dzisiaj