Formularz Kolędowy

Niżej zamieszczony formularz można pobrać wydrukować i dostarczyć, można także zabrać go z kościoła.

 898 Wyświetlenie,  1 Dzisiaj