Obchody z okazji 135 rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach – Poświęcenie i chrzest samochodu bojowego. Odznaczenie zasłużonych druhów.


Po mszy rozpoczęła się główna część uroczystości. Władysław Migiel przeczytał historię OSP Szaflary.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach


Na podstawie aktualnie posiadanych dokumentów trudno jest precyzyjnie określić datę powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach. Można natomiast z całą pewnością stwierdzić, iż w 1886 roku jednostka ta już funkcjonowała. Wskazują na to posiadane dokumenty archiwalne, jakimi są protokoły z posiedzenia Rady Gminnej w Szaflarach z 12 lutego i z 9 września 1886 roku. Uchwały te są dowodem, że nasza jednostka istniała już w 1886 roku, niestety brak jest danych, kiedy została założona i przez kogo.

Natomiast wiemy już że 4 maja 1904 roku naczelnikiem straży ogniowej zostaje Wojciech Polak, który pełnił ja do roku 1918. W tym czasie rozpoczęła się praca nad umundurowaniem strażaków, pozyskiwaniem sprzętu oraz nad szkoleniem członków. Do 17 lipca 1904 roku jest stosunkowo mało zapisów o działalności naszej jednostki, albo nie wszystkie jeszcze dokumenty są w naszym posiadaniu.

Okres pierwszej wojny światowej przerzedził szeregi szaflarskich strażaków. Niektórzy druhowie poszli na front, pozostałych powołano do ochrony granic państwa, w związku z tym na wniosek Wojciecha Homelskiego 21 marca 1920 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków OSP, w czasie, którego dokonano wyboru nowego Zarządu i nowych członków Straży. Nowo wybrani strażacy z pełnym zapałem i poświęceniem przystąpili do odrabiania wojennych strat i zaległości, a przede wszystkim do budowy własnej strażnicy, ponieważ inwentarz strażacki był przechowywany w prywatnej stodole Pana Kamińskiego – Stołcorza. Druhowie zadeklarowali nieodpłatną robociznę, natomiast Zarząd gminy miał dostarczyć potrzebne drewno i inne materiały budowlane. Budowę Strażnicy ukończono w 1930 roku, którą poświęcono w maju 1932 roku, przy tej okazji nadano jednostce sztandar.

W sierpniu 1932 roku rozszalał się ogromny pożar, który pochłoną 72 zabudowania, dwa lata później, w 1934 roku ogromna powódź dokonała wielu zniszczeń, a wezbrane wody zabrały 5 zabudowań. W walce z tymi żywiołami duże zasługi położyła nasza straż.

Druga wojna światowa zakłóciła działalność i zahamowała rozwój szeregów naszej jednostki. Strażacy jednak nie zawiesili swojej działalności i przez całą okupację służyli mieszkańcom swojej wsi i okolic. Pod koniec wojny zakupili pierwszy samochód dla swoich potrzeb, należący wcześniej do Niemców, którzy spowodowali nim wypadek w Poroninie. W tym okresie jednostka rozwijała się bardzo dynamicznie, przyjmowano nowych członków.

W 1954 roku wykonano nowy sztandar dla jednostki OSP Szaflary. Od 1956-1966 roku Naczelnikiem OSP w Szaflarach był Wojciech Mrugała który od początku swojej kadencji rozpoczął budowę nowej remizy strażackiej, która oddano do użytku w 1966 roku a także przekazano nową motopompę Polonia 800. Po odejściu na emeryturę Wojciecha Mrugały nowym Naczelnikiem został Józef Kalata. Pełnił tę funkcję przez wiele lat, bo aż do roku 1990. W okresie tym modernizowano budynek, został m. in. przystosowany do organizacji wesel i innych różnych uroczystości. W 1979 roku pozyskano samochód pożarniczy Star 244.

W 1991 roku zakupiono z funduszu gminy samochód Jelcz-004. W 1994 roku ukończono rozbudowę drugiego skrzydła budynku Remizy OSP.

w 1995 Po długich staraniach wójta Gminy Szaflary oraz zarządu OSP Otrzymaliśmy nowy samochód ratowniczo gaśniczy JELCZ-014 z całkowitym wyposażeniem. W tym też roku nasza jednostka wchodzi do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to wielkie wyróżnienie, ale i wielki wyzwanie i zobowiązanie dla strażaków ochotników, również w tym roku został wykonany sztandar dla OSP w Szaflarach. W 1997 roku zostaje zakupiony samochód LUBLIN II,

Dzięki uprzejmości Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem brygadiera Stanisława Bańki w roku 2003 zostaje przekazana sikawka strażacka, która była własnością OSP w Szaflarach. Pamięta ona początki powstania straży ogniowej w Szaflarach jak i wielki pożar w 1932 roku. Zostaje ona usytuowana obok Kaplicy św. Floriana.

W 2011 roku zostaje pozyskany nowoczesny średni samochód ratowniczo gaśniczy Mercedes Atego 1429 AF, który zastąpił wysłużonego już Jelcza 004. W 2014 rok to gruntowne odrestaurowanie sikawki konnej z 1886 roku, zadaniem tym zajęli się nasi druhowie, a zadanie to finansowane było głównie ze środków własnych oraz darczyńców.

W 2018 roku ks. Andrzej Kamiński poświęcił figurę procesyjną naszego patrona św. Floriana, którą wykonał rzeźbiarz Marek Szala. Rzeźba zostałą wykonana z obumarłego wiązu górskiego rosnącego na placu Remizy. Postument Krzysztof Sichelski. Fundatorami figury są nasi druhowie.

5 grudnia 2019 w naszej miejscowości wybucha jeden z największych pożarów w ostatnich latach. Był to pożar hali magazynowej. W sumie w działaniach trwających ponad 20 godzin brało udział 170 strażaków

5 września 2020 ksiądz proboszcz wraz z przedstawicielami OSP w Szaflarach odebrali z rąk księdza prałata Grzegorza Szewczyka relikwie św Floriana które znajdują się w naszym parafialnym kościele.

Dzień 14 grudnia 2020 zapisze się trwale w historii naszej jednostki. W tym dniu po długich staraniach, odebraliśmy fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P410.


Chrzestni Katarzyna Kalata i Rafała Szkaradziński, oraz ksiądz biskup Robert Chrząszcz w asyście kapelana powiatowego ZOSP RP w Nowym Targu ks. Jerzego Filka i księdza Kazimierza Duraja,
proboszcza parafii Szaflary dokonali aktu chrztu i poświęcenia pojazdu.

Następnie odbyło się wręczenie aktu przekazania wozu bojowego i kluczy przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i posła na Sejm pana Edwarda Siarkę, Wójta Gminy Szaflary Rafała Szkaradzińskiego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu brygadiera Mariusza Łaciaka. Akt i klucze przyjęli – naczelnik OSP Szaflary druh Józef Szlembarski i kierowca druh Wojciech Mucha.

Wręczenie odznaczeń

Odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP został druh Władysław Migiel.

Odznaczeni złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali: druhna Maria Szlembarska i druh Władysław Groński

Odznaczeni srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali: druh Andrzej Jawor, druh Andrzej Kalata, druh Krzysztof Galica, druh Tomasz Cetera.

Odznaczeni brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa: druh Andrzej Macioł, druh Andrzej Mąka, druh Wojciech Budz, druh Krzysztof Gałdyn.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana został wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński.

Odznaczeni Medalem Honorowym „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA ZIEMI NOWOTARSKIEJ” zostali: druh Stanisław Komperda, druh Józef Gacek i druh Józef Szlembarski.

Zarząd Główny Związku Podhalan nadał tytuł Zasłużony dla Związku Podhalan odznaczenie dla druha Władysława Migla, oraz dla OSP Szaflary który w imieniu jednostki odznaczenie odebrał druh Krzysztof Galica.

Obchody zakończyły się złożeniem meldunku i odprowadzeniem pododdziałów.


foto. Andrzej Fąfrowicz

 1,393 Wyświetlenie,  1 Dzisiaj