• Kazania

    Kazanie ks. Proboszcza 21.11

                                UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA                     21.11.2021r.                                     KRÓLA WSZECHŚWIATA                                                       VCS          1. Trudno o gorszy moment na ogłoszenie się królem, jak ten opisany w Ewangelii. Jezus ogłasza: „Tak, jestem królem”, a jest skazańcem. Jest pozbawiony wszelkiej władzy,…