Ogłoszenia Parafialne 04.09.

Ogłoszenia duszpasterskie 02.09.2022r.

23  NIEDZIELA  ZWYKŁA

*
  • Kalendarz liturgiczny tygodnia:
  • W czwartek święto Narodzenia NMP.
*
  • Codziennie Koronką do Miłosierdzia Bożego o 15.00 rozpoczynamy Adorację Najświętszego Sakramentu do 18.00, różaniec o 17,30. Dodatkowe modlitwy w czasie adoracji we wtorek, środę i piątek o 17.00 w intencji zmarłych, rodzin i Kościoła. Chrzest Święty w I i III niedziele miesiąca a spowiedź w dni powszednie przed każdą mszą. Kancelaria parafialna czynna w środy i piątki od 16.00 do 17.30, w soboty od 8.00 do 9.00 z wyjątkiem I piątku i soboty.
*
  • Zapraszamy na próby scholi w czwartki o godzinie 17.00. Mile widziane są nowe osoby chcące i lubiące śpiewać.
*
  • Parafialny cmentarz jako miejsce święte mówi o naszej nadziei zmartwychwstania. Ponawiamy prośby o zabieranie śmieci do domowych, gdy je zostawiamy o segregacje. Warto też przemyśleć formy troski o naszych zmarłych by te, które kończą na śmietniku były tylko symbolem a najważniejsza modlitwa i intencje mszalne jako prawdziwa pomocą dla dusz zmarłych. Cmentarz jest własnością parafii i podlega prawu państwowemu, które dokładnie wyznacza wielkości grobów i przejść. Niedopuszczalne jest by na różne sposoby zabudowywać teren wokół grobów szczególnie zamykając drogi przejścia.
*
  • Zachęcamy do lektury prasy katolickiej jako najprostszej formy refleksji nad wiarą.

 489 Wyświetlenie,  1 Dzisiaj