• Aktualności

    Plan wizyty duszpasterskiej

    L.P. Rejon Data Kapłan 1 ul. A. Suskiego ( od mostu do kościoła) 02.01.2024 r. g. 14.00 Ks. Proboszcz + 2 Bańska N. ( ul. Na Brzegu) 02.01.2024 r. g. 15.00 Ks. Darek 3 Prezydenta R. Kaczorowskiego…