Plan wizyty duszpasterskiej

L.P.RejonDataKapłan
1ul. A. Suskiego ( od mostu do kościoła)02.01.2024 r. g. 14.00Ks. Proboszcz +
2Bańska N. ( ul. Na Brzegu)02.01.2024 r. g. 15.00Ks. Darek
3Prezydenta R. Kaczorowskiego ( do karczmy)03.01. 2024 g. 14.00Ks. Proboszcz+
4ul. Zakopiańska ( od Nowego Targu do sklepu ,,Żabka”)03.01.2024 r. g. 10.00Ks. Darek
5ul. Kościelna, Rynek, ul. Szkolna i ul. Rola Galicowa ( do szkoły)04.01.2024 g. 14.00Ks. Proboszcz
6ul. A. Suskiego ( od pętli autobusowej) i ul. Ogrodowa ( do Cmentarza)04.01.2024 r. g. 15.00Ks. Darek
7ul. Pod Górą08.01.2024 g. 14.00Ks. Proboszcz +
8os. Podlubelki08.01.2024 r. g. 15.00Ks. Darek
9ul. A. Suskiego od cmentarza do p. Jana i Teresy Gałdyn09.01.2024 g. 14.00Ks. Proboszcz +
10Bór ul. Rolna kościelna Polna do OSP09.01.2024 r. g. 15.00Ks. Darek
11ul. Wł. Orkana do skrzyżowania10.01.2024 g. 10.00Ks. Darek
12ul. A. Suskiego ( od mostu do P. Łasia)11.01.2024 r. g. 14.00Ks. Proboszcz
13ul. A. Suskiego od nr 1 – numery nieparzyste do p. Makuch12.01.2024 r. g. 14.00Ks. Proboszcz
14ul. A. Suskiego od p. Anny Kasperek do Kościoła11.01.2024. r. g. 15.00Ks. Darek
14Bór od Gronkowa do Remizy OSP13.01.2024 g. 9.00Ks. Proboszcz
15Maruszyna13.01.2024 g. 9.00Ks. Darek
16ul. Rola Galicowa ( od końca ulicy) do p. Skiba15.01.2024 r. g. 15.00Ks. Darek
17os. Nowe16.01.2024 r. g. 14.00Ks. Proboszcz +
18Ul. Ogrodowa od szkoły do cmentarza16.01.2024 r. g. 15.00Ks. Darek
19ul. Nadwodnia ( od P. Lańda) ul.17.01.2024 r. g. 14.00Ks. Proboszcz +
20ul. Kolejowa, domy obok Urzędu Gminy, Kopaczyska, za Torem,17.01.2024 r. g. 10.00Ks. Darek
21ul. Boczna i ul. Zakopiańska18.01.2024 r. g. 14.00Ks. Proboszcz
22ul. Zakopiańska ( od. P. Jarząbka), ul. Wąska i ul. A. Suskiego do P. Czernik18.01.2024 r. g. 15.00Ks. Darek
23Palenice19.01.2024 r. g. 14.00Ks. Proboszcz
24Hodówka i Pitoniówka20.01.2024 g. 9.00Ks. Proboszcz
25ul. Krzywa, ul. Ruchu Ludowego i ul. Na Potoczku20.01.2024 r. g. 9.00Ks. Darek
26ul. Wł. Orkana od skrzyżowania do ul. Suskiego23.01.2024 g. 14.00Ks. Proboszcz +
27Bór JP II od OSP do Szaflar23.01.2024 r. g. 15.00Ks. Darek
28ul. Do Barci ul. Tewikiel24.01.2024 g. 14.00Ks. Proboszcz +
29ul. Zakopiańśka od Bańskiej do Skrzyżowania24.01.2024 r. g. 10.00Ks. Darek
30ul. A. Suskiego od mostu do p. Zagórskich – numery nieparzyste25.01.2024 r. g. 15.00Ks. Darek
31Ul. Polna27.01.2024 r. g. 9.00Ks. Darek

 1,804 Wyświetlenie,  1 Dzisiaj